Kindlustuse liigid

Kindlustada saab peaaegu kõike: nii oma vara, tervist kui ka elu. Tee endale enne kindlustuspakkumise võtmist selgeks, mida ja mille vastu Sa kindlustada soovid. Hinda, milliste riskidega Sa ise toime ei tule.

Kindlustustegevuse põhiliigid on kahjukindlustus, elukindlustus ja edasikindlustus. Viimane tähendab edasikindlustuslepingu alusel kindlustusandja kindlustusriskide ülevõtmist.

Kahjukindlustuse alla kuuluvad näiteks õnnetusjuhtumite kindlustus, haiguskindlustus,  sõidukikindlustus, liikluskindlustus, finantskahjude kindlustus.

Elukindlustuse alla kuuluvad näiteks kindlustus surmajuhtumiks, kapitalikogumiskindlustus.

Edasikindlustuse liigid on kahjukindlustuse edasikindlustus ja elukindlustuse edasikindlustus.

Materjali koostamisel on olnud abiks tarbijaveeb Minuraha.ee.