Kinnisvarahooldus

Oma kinnisvara tuleb korras hoida. Kodu ja selle tehnosüsteemide (veevärk, kanalisatsioon, elektrijuhtmestik, ventilatsiooni- ja küttesüsteem, soojasõlm) korrapärane hooldamine aitab Sul vähendada ehitus- ja remonditööde kulusid.

Ehitiste ja nende tehnosüsteemide tehniline hooldus on vajalik selleks, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi. Tehnohooldus võib olla ennetav või erakorraline (avariiline).

Ennetav tehnohooldus vähendab rikete/vigade ilmnemise tõenäosust (nt vee- ja küttefiltrite, settekaevude regulaarne puhastus). Erakorralise tehnohoolduse eesmärk on likvideerida toimunud avarii ja/või selle tagajärjed.

Heakorratööd hõlmavad kinnistu korrashoidu ning hoonete välispindade ja siseruumide koristamist (nt lume ja jää koristus, libedusetõrje, hoonete akende ja katuste puhastus). 

Kui oled eramaja omanik, siis teed ilmselt paljud tööd maja korrashoidmiseks ise. Kõiki töid aga ei jõua alati ajaliselt ise teha või siis pole endal selleks vajalikku oskusteavet või vahendeid. Sel juhul tuleb palgata kinnisvarahooldaja.

Kinnisvarahooldaja on spetsialist, kes osutab või korraldab hooldusteenust, olles ise kas füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku (hooldusfirma) atesteeritud kutsetunnistusega  töötaja.

Kui plaanid osta hooldusteenust, siis arvesta alljärgnevaga.
  • Kinnisvara korrashoiu standardis on kirjas vaid eri korrashoiutööde tüüpkirjeldused. Kuna  kinnisvaraobjektid on erinevad ja sama erinevad on kinnisvaraomanike soovid oma kinnisvara hooldamisele, peaks igas kinnisvara korrashoiuks sõlmitavas kokkuleppes/lepingus olema osutatava teenuse võimalikult täpne töökirjeldus.
  • Hea oleks otsida endale oma kinnisvara korrashoiu korraldamiseks usaldusväärne ja asjatundlik konsultant.  Kinnisvara asjatundja võiks soovitavalt olla juriidiline või füüsiline isik, kellel on vähemalt kolmeaastane kinnisvaratöö kogemus, vastav  erialane haridus või pädevust tõendav dokument.