Küsi nõu kasutatud auto ostmisel

Tarbijakaitseamet
• nõustab tarbijaid kasutatud autode ostuga seonduvalt;
• lahendab kasutatud autode ostuga seotud kaebusi, kus üks pool on ettevõtja ja teine pool tarbija;
• teeb järelevalvet kasutatud autode turustus- ja müüginõuete täitmise üle jaevõrgus.

Tarbijatel on võimalik ülaltoodud teemadel pöörduda tarbijakaitseameti poole,
• helistades nõuandetelefonil 620 1707;
• saates e-kirja aadressil info [at] tarbijakaitseamet [dot] ee (subject: K%C3%BCsi%20n%C3%B5u%20kasutatud%20auot%20ostmisel) ;
• edastades pöördumise meie veebilehel või Facebooki lehel;
• saates kirja aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn;
• tulles ametisse tarbijate vastuvõtule (vastuvõtuaegade ja -kohtade info on üleval tarbijakaitseameti veebilehel).

Maanteeamet
Liiklusregistri infotelefonilt 620 1200 saab (kasutatud) auto ostja teada,
• kas autol on piiranguid;
• kas autol on kehtiv tehniline ülevaatus;
• kas autot peab ette näitama maanteeameti liiklusregistri büroos, kui on tegemist mõne vanema autoga.

• Põhjalikuma ülevaate Eestis registreeritud sõiduki ajaloost saab laiendatud päringust.
• Täiendavad sõiduki ostu ja registreerimist puudutavad küsimused saab saata maanteeameti e-postile info [at] mnt [dot] ee (subject: S%C3%B5iduki%20ostu%20ja%20registreerimist%20puudutav%20k%C3%BCsimus) .

Maksu- ja tolliamet
Infot autot müüva ettevõtte või eraisiku maksuvõlgade kohta saab
• infotelefonidelt 676 1000 ja 676 1500;
• e-posti aadressilt volainfo [at] emta [dot] ee;
• avalikust võlainfo päringust.

Infot kasutatud autode maksustamise kohta saab
• infotelefonidelt 880 0813 (käibemaks), 880 0814 (tolliinfo);
• e-posti aadressidelt kaibemaks [at] emta [dot] eetolliinfo [at] emta [dot] ee;
• maksu- ja tolliameti kodulehel olevast foorumist.