Laenud

Laenu võtavad inimesed enamasti suuremate rahaliste väljaminekute katteks. Pea meeles, et laenulepingu sõlmimisega võtad endale kohustuse laenuandjale laenusumma koos intressiga tagasi maksta. 

Enne laenulepingu sõlmimist
 • võta mitmelt laenuandjalt võrdlemiseks pakkumisi enda jaoks sobivaima lepingu sõlmimiseks, kuna laenuandjate tingimused võivad oluliselt erineda;
 • tea, et tingimuste võrdlemiseks on Sul on õigus saada koos pakkumisega lepingueelne teave teabelehelt;
 • tutvu põhjalikult laenulepingu tingimustega;
 • küsi laenuandjatelt selgitusi, et saaksid hinnata, kas pakutav laenuleping vastab Sinu vajadustele ja finantsolukorrale;
 • uuri, kui kalliks laen Sulle lõppkokkuvõttes läheb, võttes arvesse nii intresse ehk krediidi kasutamise eest makstavat tasu kui ka muid laenuga seonduvaid kulusid;
 • uuri, kas intressi arvutatakse laenusummalt või laenujäägilt;
 • otsusta, kas soovid fikseeritud või fikseerimata intressiga laenu ning palu laenuandjal endale selgitada, mille poolest need intressid erinevad;
 • kaalu põhjalikult, milline kuumakse ja tagasimakseperiood Sulle Sinu elustiili ja sissetuleku juures enim sobivad (pikema tagasimakseperioodi puhul on igakuine makse väiksem, kuid intresside näol tagasi makstav summa palju suurem kui lühema tagasimakseperioodi korral),
 • täpsusta, mis saab siis, kui Sul tekivad makseraskused, ning millistel tingimustel saad paluda maksepuhkust.

Kui intressi arvestatakse laenusummalt, tuleb Sul igakuiselt kuni viimase tagasimakseni tasuda ühesugust intressi. Laenujäägilt makstava intressi puhul kahaneks aga laenujäägi vähenemisega ka makstav intress.

Fikseeritud intressi puhul lepib laenuandja Sinuga kokku laenuperioodi lõpuni või määratud perioodiks kehtivas intressis. Muutuva intressi puhul koosneb intress baasintressimäärast (nt Euribor) ja fikseeritud intressimarginaalist. Fikseeritud intressimarginaal üldjuhul laenu tagasimaksmise aja jooksul ei muutu, kuid nt Euribor muutub tavapäraselt iga 6 või 12 kuu tagant. Seetõttu muutub ka laenumakse suurus iga 6 või 12 kuu tagant.

Laenulepingust tulenevad kohustused võid Sa osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Krediidiandjal on krediidi ennetähtaegsel tagastamisel õigus nõuda hüvitist. Ennetähtaegse tagastamise õiguse ja hüvitise määramise aluseks on võlaõigusseaduse § 411.

Pea meeles!
 • Baasintressimäär muutub ajas. Seetõttu ei ole võimalik ette näha, milline intressi arvutamise meetod on Sulle kuni laenukohustuse lõpuni soodsaim.
 • Eluaseme ja teiste kinnisvaraga tagatud laenude puhul pane tähele ka teisi intressile lisanduvaid kulusid (nt notaritasud).
 • Kinnisvaratagatisega laenude puhul tee endale selgeks, mida toob endaga kaasa hüpoteegi seadmine Sinu eluasemele või muule kinnisvarale.
 • Sa võid tarbijakrediidilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral võid tarbijakrediidilepingust taganeda seitsme päeva jooksul.
 • Juhul, kui Sa kasutad nimetatud taganemisõigust, tuleb krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi maksta krediidi põhisumma ja intress aja eest, mil raha oli Sinu kasutuses.
 • Kui soovid laenu ennetähtaegselt tagastada, siis jälgi, kas Sinu laenulepingus on sätestatud selleks etteteatamistähtaeg.