Laenud

Print

Laenu võtavad inimesed enamasti suuremate rahaliste väljaminekute katteks. Laen, sealhulgas ka kiirlaen, on kohustus laenuks võetud summa tulevikus koos intressidega tagasi maksta.

Enne laenulepingu sõlmimist
 • võta mitmelt laenuandjalt võrdlemiseks pakkumisi enda jaoks sobivaima lepingu sõlmimiseks, kuna laenuandjate tingimused võivad oluliselt erineda;
 • tea, et tingimuste võrdlemiseks on Sul on õigus saada koos pakkumisega tarbijakrediidi teabeleht;
 • tutvu põhjalikult laenulepingu tingimustega;
 • küsi laenuandjatelt selgitusi, et saaksid hinnata, kas pakutav laenuleping vastab Sinu vajadustele ja finantsolukorrale;
 • uuri, kui kalliks laen Sulle lõppkokkuvõttes läheb, võttes arvesse nii intresse ehk krediidi kasutamise eest makstavat tasu kui ka muid laenuga seonduvaid kulusid;
 • uuri, kas intressi arvutatakse laenusummalt või laenujäägilt;
 • otsusta, kas soovid fikseeritud või ujuva intressiga laenu ning palu laenuandjal endale selgitada, mille poolest need intressid erinevad;
 • kaalu põhjalikult, milline kuumakse ja tagasimakseperiood Sulle Sinu elustiili ja sissetuleku juures enim sobivad (pikema tagasimakseperioodi puhul on igakuine makse väiksem, kuid intresside näol tagasi makstav summa palju suurem kui lühema tagasimakseperioodi korral),
 • täpsusta, mis saab siis, kui Sul tekivad makseraskused, ning millistel tingimustel saad paluda maksepuhkust.

Kui intressi arvestatakse laenusummalt, tuleb Sul igakuiselt kuni viimase tagasimakseni tasuda ühesugust intressi. Laenujäägilt makstava intressi puhul kahaneks aga laenujäägi vähenemisega ka makstav intress.

Fikseeritud intressi puhul lepib laenuandja Sinuga kokku laenuperioodi lõpuni või määratud perioodiks kehtivas intressis. Ujuva intressi puhul sõltub intressi suurus lisaks laenuandjaga kokku lepitud marginaalile (suurusele) ka Euribori ehk üleeuroopalise pankadevahelise laenuintressi suurusest.

Laenulepingust tulenevad kohustused võid Sa osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Pangad võivad kehtestada ennetähtaegselt tagastatava laenu suhtes leppetasu (nt 0,5–1 protsenti ennetähtaegselt tagasi makstud laenu summast või kolme järgneva kuu intressi ulatuses).

Pea meeles!
 • Euribori suurus muutub ajas. Seetõttu ei ole võimalik ette näha, milline intressi arvutamise meetod on Sulle kuni laenukohustuse lõpuni soodsaim.
 • Eluaseme ja teiste kinnisvaraga tagatud laenude puhul pane tähele ka teisi intressile lisanduvaid kulusid (nt notaritasud).
 • Kinnisvaratagatisega laenude puhul tee endale selgeks, mida toob endaga kaasa hüpoteegi seadmine Sinu eluasemele või muule kinnisvarale.
 • Sul on õigus laenulepingust (v.a hüpoteegiga tagatud laenu korral) taganeda 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest. Sellisel juhul pead laenu tagasi maksma hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taganemissoovi avaldamist.  
 • Kui taganed lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa seda laenuandjale põhjendama, kuid pead tasuma intresse perioodi eest, mil laenuraha oli Sinu käsutuses.
 • Kui soovid laenu ennetähtaegselt tagastada, siis jälgi, kas Sinu laenulepingus on sätestatud selleks etteteatamistähtaeg.
 • Ole ettevaatlik SMS- ja kiirlaenude võtmisega, sest selliste laenude tingimused on väga laenuandjakesksed ja intressid üldjuhul kõrgeimad.