Lennureisija õigused

Tea, et lennupiletite ostmisel pead kauplejalt saama e-pileti või broneeringu kinnituse. Kui oled soetanud piletid kauplejalt, kes ei ole ise reisiteenuse osutaja ja Sa e-piletit või broneeringu kinnitust ei saa, võta ühendust reisiteenuse osutajaga ja uuri, kas broneeringud on kehtivad ning kas nende eest on makstud.

Vaata regulaarlendudele piletite soetamise põhitõdesid siit

 • Regulaarlendude broneeringud tuleb piletiks vormistada piiratud aja, enamasti 24−72 tunni jooksul. Mida madalam hind, seda kiiremini tuleb broneeritud kohad välja osta. Mõne sooduskampaania ja lennufirma puhul ei saagi lendu broneerida, vaid tasuda tuleb kohe.
 • Odavate lendudega ei ole kunagi nii, et näiteks novembris tehakse broneering ja pilet tuleb veebruaris. Vaid suhteliselt kõrged ja paindlike tingimustega hinnad võimaldavad broneeringut pikemalt hoida, sedagi üksnes eeldusel, et konkreetsetel lendudel on veel piisavalt vabu kohti.
 • Seda, kas broneering on vormistatud piletiks, saad reisija nime ja broneeringukoodi alusel kontrollida lennufirma kodulehel või ühel kolmest suurtele rahvusvahelistele broneerimissüsteemidele kuuluvast veebisaidist: www.checkmytrip.com (Amadeus, Eestis enim levinud), www.viewtrip.com (Galileo, samuti Eestis kasutusel) või www.virtuallythere.com (Sabre, võib olla kasutusel, kui pilet on ostetud väljastpoolt Eestit). 
  Broneeringu ega piletinumbri varjamine pole ühegi ausa müüja huvides. Regulaarlendude puhul saad seda infot alati kas piletilt või broneeringu kinnituselt.
 • Ülaltoodud allikatest saad ka infot lendude kellaaegade, terminalide, võimalike vahemaandumiste, lende tegelikult opereeriva lennufirma, toitlustuse, reserveeritud istekohtade, lennukitüüpide jm kohta. Lisaks võib seal olla teavet hotelli- ja autorendi broneeringute kohta, kui need on tehtud samas broneerimissüsteemis.
 • Lennule saad end registreerida (check-in) nime ja broneeringukoodi ja/või piletinumbri alusel. Tea, et lennujaamas lennule registreerimise eest võib mõni lennufirma küsida lisatasu, samas ei pruugi mõne marsruudi puhul olla võimalik internetis lennule registreeruda (sel juhul lisatasu ei võeta). Sinu soovil ja nõusolekul võib Sind internetis lennule registreerida ka piletimüüja, sellega võib aga kaasneda teenustasu. 
 • Lennu ülebroneerimist pole võimalik ühelgi vahendajal ette näha. Vajadus ülebroneeringu tõttu kedagi lennust maha jätta saab selguda alles lennujaamas enne väljumist. Sellisel juhul on Sulle reisijana (vähemalt Euroopa Liidu piires, aga enamasti ka mujal) ette nähtud rahaline hüvitis, alternatiivse lennuvariandi pakkumine sihtkohta ja hoolitsus.

Lennureisijatel tuleb oma plaane tehes tahes-tahtmata arvestada, et lendude hilinemised ja tühistamised on selle transpordiliigi argipäevaga kaasas käiv osa. Reisija kaitseks ja riskide maandamiseks on Euroopa Liidus paika pandud ühtsed lennureisijate õigused.

 • Kui Su väljalend
  • ​hilineb kaks tundi ja enam, on lennufirmal hoolitsuskohustus. Sulle tuleb pakkuda süüa-juua ja sidevõimalust (näiteks 2 tasuta telefonikõnet või e-kirja saatmise võimalus);
  • hilineb viis tundi ja enam, siis pakub lennufirma reisijale piletihinna tagasimaksmist ärajäänud reisi osa või osade puhul ning toimunud reisi osa või osade puhul, kui lennust ei ole reisija esialgase reisikava jaoks kasu, ning vajadusel esimesel võimalusel toimuvat tagasilendu esimesse väljumiskohta;
  • lükatakse edasi järgmisele päevale, siis pakub lennufirma Sulle tasuta majutust ning vajadusel transporti lennujaama ja majutuskoha vahel.
 • Ülebroneeringu korral peab lennuettevõtja Sinult küsima, kas loovutaksid oma koha vabatahtlikult kokkulepitud hüvitise eest. Kui nõustud, peab lennufirma Sulle pakkuma ka teist võimalust sihtkohta jõudmiseks või hüvitama piletihinna. Kui Sa ei nõustu vabatahtlikult, vaid Sind jäetakse lennust maha vastu tahtmist, on Sul lisaks teisele võimalusele sihtkohta jõudmiseks või piletihinna tagasi saamisele, õigus ka hüvitisele (125-600 eurot). Veel on Sul lennureisile mitte lubamise korral õigus hoolitsusele ning vajadusel ka majutusele (k.a transport majutuskoha-lennujaama vahel).
 • Lennu tühistamisel peab lennufirma pakkuma kas piletihinna hüvitamist või muid võimalusi lõppsihtkohta jõudmiseks. Samuti peab lennufirma Sulle pakkuma hoolitsust ja vajadusel majutust. Lisaks on Sul õigus hüvitisele (125-600 eurot). Hüvitise puhul on olemas ka erandid:
  • juhul, kui lend tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu (ilmastikutingimused, lennujaamapersonali streik jms) ei ole Sul õigust hüvitisele;
  • kui Sind teavitati tühistamisest vähemalt 14 päeva enne reisi, ei ole Sul õigust hüvitisele;
  • kui pakutud asenduslennu väljumis- ja sihtkohta jõudmise aeg ei erine väga palju esialgse lennu aegadest, ei ole Sul õigust hüvitisele.
 • Kui Sa jõuad sihtkohta hilinemisega kolm tundi ja enam.  Kuigi Euroopa Liidu lennureisija õiguste määruse järgi ei peaks Sa lennu hilinemise korral hüvitist saama, on kohtupraktika kolmetunnised ja pikemad hilinemised võrdsustanud tühistatud lennuga ning reisijal on samasugune õigus küsida hüvitist nagu on lennu tühistamise puhul. 
 • Kui Su pagas on rikutud, hilineb või kadunud, pöördu kohe vastavasse teenindusletti ning vormista raport. Rikutud pagasi korral tuleb lennufirmale kaebus esitada hiljemalt 7 päeva jooksul, kadunud pagasi korral hiljemalt 21 päeva jooksul. 
  Pagasi hüvitamise maksimummäär on 1131 SDR-i (SDR - Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik).
 • Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, on Sul õigus saada abi nii lennujaamas kui ka lennuki pardal.

Kuidas esitada lennufirmale kaebust, vaata siit

1. Pöördu kaebusega lendu teostanud lennufirma poole (selle info leiab piletilt või broneeringu kinnituselt). Kaebuse saad esitada kasutades üleeuroopalist kaebuse vormi, mille leiad siit
Lennufirmale saadetavale kaebusele tuleb kindlasti lisada reisija pilet või broneeringu kinnitus (millelt nähtub: reisija nimi, lennu number, lennu kuupäev, lennu teekond).

2. Kui lennufirma Sinu kaebusele ei vasta või saadud vastus Sind ei rahulda, siis võid  abi saamiseks pöörduda oma kaebuse lahendamiseks pädeva riigi täitevasutuse poole. Reisijale on pädev abi andma selle riigi täitevasutus

 • kelle territooriumil asuvast lennujaamast lend väljub;
 • kelle territooriumile Euroopa Liidust väljapoolt alguse saanud lend saabub.
  Riikide täitevasutused koos kontaktidega leiate siit

Pane tähele, et mõnes riigis on reisija kaebuse lahendamiseks olemas eraldi kohtuväline vaidluste lahendamise organ. Kui soovid lennuettevõtjalt nõuda hüvitist või kompensatsiooni lennupiletite või hoolitsuskohustuse mittetäitmise eest peaksid olemasolul pöörduma kohtuvälise vaidluste lahendamise organi poole. 

Näiteks saab lennuettevõtjat Air Baltic puudutava nõudega pöörduda Läti Tarbijakaitsekeskuse juures tegutseva tarbijavaidluste lahendamise komisjoni poole. 
Saksamaal on eraldi loodud tarbijavaidluste lahendamise üksus transpordi valdkonna tarbeks lühendiga SÖP. Teavet selle kohta, milliste vaidluste lahendamisel, millise lennuettevõtja vastu SÖP Sind aidata saab, leiad siit.
 

Esitatavale kaebusele tuleb kindlasti lisada reisija pilet või broneeringu kinnitus (millelt nähtub: reisija nimi, lennu number, lennu kuupäev, lennu teekond), lennufirmale esitatud kaebus ja kui lennufirma on Su kaebusele vastanud, siis ka lennufirma vastus.

Vaata ka Lennuameti soovitusi: