Lepingueelne teave

Krediidiandja on kohustatud andma sulle enne laenulepingu sõlmimist lepingueelset teavet. Lepingueelne teave tuleb esitada Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehel, kui Sa soovid laenu, järelmaksu, liisingut või krediitkaarti. Juhul, kui soovid elamukinnisvaraga seotud krediiti, sh hüpoteegiga tagatud krediiti, peab krediidiandja andma lepingueelse teabe Euroopa standardinfo teabelehel.

Teabelehte saad kasutada erinevate krediidiandjate pakkumiste võrdlemiseks, kuna teabelehed on vormilt ühtsed.

Teabelehel on kirjas näiteks laenusumma suurus, aastane intressimäär, krediidi kulukuse määr, maksegraafiku korral kuumakse suurus, viivised, kõikvõimalikud muud võlgnevusega kaasnevad tasud ja lepingust taganemise võimalused.

Erinevate pakkumiste võrdlemisel peaksid teabelehel eelkõige tähelepanu pöörama
  • tagasimaksetega seonduvale,
  • intressile,
  • krediidi kulukuse määrale,
  • lepinguga kaasnevatele tasudele ja
  • maksete hilinemisega kaasnevatele kuludele.
Pea meeles!
  • Küsi tarbijakrediidi teabelehte koos pakkumisega enne lepingu sõlmimist.
  • Kui Sulle jääb teabelehel midagi selgusetuks, küsi see krediidiandjalt üle.
  • Lisaks teabelehele võid krediidiandjalt tutvumiseks küsida ka lepinguprojekti koopiat.