Makseraskused

Makseraskusi aitavad kõige tõhusamalt ennetada oma maksevõime aus hindamine ja põhjalik eeltöö enne finantskohustuste võtmist. Kui makseraskused on siiski tekkinud, on parim ravim suhtlus. Tekkinud olukorrast tuleb lahenduste leidmiseks rääkida nii pereringis kui ka laenu-, liisingu-, krediitkaardi- või järelmaksuandjaga. Samuti võib abi küsida võlanõustajalt või tarbijakaitseametilt.

Kui oled sattunud makseraskustesse, siis
  • ära lase kuhjuda viivistel, intressidel ja muudel võlgnevusega kaasnevatel tasudel, vaid võta kohe ühendust laenuandjaga ja selgita olukorda;
  • püüa koos laenuandjaga leida Sinu jaoks sobivaim lahendus (nt ühekordne maksetähtaja edasilükkamine, maksegraafiku muutmine, maksepuhkus, soetatud vara vahetamine või müük);
  • uuri, kas ja millised lisakulud leitud lahendusega kaasnevad, ning ütle laenuandjale ausalt, kui need on Sinu jaoks praegu liialt koormavad;
  • tea, et kui viiviste ja intresside summad ning muud kulud on juba väga suureks kasvanud, saad kohtu kaudu paluda vähendada ebamõistlikke kõrvalkohustusi;
  • tea, et kohtus peab laenuandja põhjendama Sinu vastu esitatud nõuet ja Sinul tuleb selgitada ja tõendada, miks Sul on raske nii suuri viivise- ja intressisummasid tasuda ning muid kulusid kanda;
  • tea, et saad paluda kohtul üle vaadata ka nõude aegumistähtaeg.
Pea meeles!
  • Näita krediidiandjale, et oled probleemi lahendamisest huvitatud.
  • Kohtu kaudu on Sul õigus esitada: nõude aegumise vastuväide; viivise, intressi ja muude tasude vähendamise nõue; nõude tühisuse väide (nt kui lepingus oli Sind ebamõistlikult kahjustavaid tingimusi); menetlus- või kohtukulude vähendamise nõue.
  • Kui kohus teeb otsuse, pead hakkama otsust täitma, sest muidu läheb otsus sundtäitmisele ja lisanduvad täitemenetluse kulud.
  • Kõige äärmuslikum lahendus on eraisiku pankrot.