Nööppatareid

Nööppatareidest

 • Nööppatareid on mündisuurused patareid, mida sisaldavad paljud majapidamistooted, näiteks mänguasjad, kalkulaatorid, autouste lukustuspuldid, telerite kaugjuhtimispuldid, kuulmisabivahendid, köögi-või vannitoakaalud, lugemislambid, leegita küünlad,rääkivad ja laulvad raamatud ning õnnitluskaardid.
 • Paljude selliste toodete patareisahtlid on kergesti avatavad ja enamik inimesi ei tea, milliseid riske see võib endaga kaasa tuua.

Ohud

 • Allaneelamisel võivad nööppatareid põhjustada märkimisväärseid vigastusi või surma.
 • Nööppatareid võivad eriti laste kurku kinni jääda, kus süljega kokkupuutel tekib elektrivool, mis kutsub esile keemilise reaktsiooni, mis võib söögitoru juba paari tunni jooksul tugevalt söövitada.
 • Söövitus võib süveneda isegi peale patarei eemaldamist ning ravi võib hõlmata torukaudset toitmist ja hingamist ning mitmeid operatsioone.

Kasulikud ohutusjuhised lastevanematele ja väikeste laste hooldajatele

 • Hoidke mündisuurused nööppatareid laste vaate- ja ulatusväljast eemal.
 • Pöörake tähelepanu tarbeesemetes kasutatavate nööppatareide ohtlikkust kirjeldavatele hoiatussiltidele.
 • Veenduge, et nööppatareisid sisaldavad tooted oleks kujuga, mis ei võimalda lastel patareidele lihtsalt ligi pääseda.
 • Kontrollige seadmeid regulaarselt ja veenduge, et patareisahtlid on korralikult suletud.
 • Viige kasutatud nööppatareid selleks ettenähtud kohta. Tühjad patareid võivad endiselt olla ohtlikud.
 • Kui teil on kahtlus, et laps on nööppatarei alla neelanud, viige ta viivitamatult haigla erakorralise meditsiini vastuvõttu. Ärge laske lapsel süüa, juua ega kutsuge oksendamist ise esile.
 • Jagage oma teadmisi nööppatareide kasutusega seotud riskidest ka teistega; samutiselle kohta, kuidas tagada laste ohutus kõnealuse ikka veel suuresti alahinnatud ohu eest.