Pakettreisid

Print

Pakettreisiostja peaks esimese asjana tegema endale selgeks neli olulist mõistet:
 • pakettreis - kogumina ühe hinna eest müüdavad reisiteenused (näiteks transport, majutus, ekskursioonid), mida osutatakse vähemalt 24 tunni jooksul;
 • reisikorraldaja - reisifirma, kes koostab pakettreise ja müüb neid ise või teiste reisifirmade kaudu;
 • reisibüroo - reisifirma, kes müüb reisikorraldaja(te) koostatud pakettreise;
 • tagatis - reisifirmade kohustuslik kindlustus, millest kaetakse firma maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ning hüvitatakse reisita jäänud tarbijate ettemaksud.

Nende mõistete tundmine aitab pakettreiside maailmas orienteeruda ning tagab selle, et tarbija saab aru oma õigustest ja kohustustest.

Nõuanded pakettreisi ostjale
 • Vali sihtkoht ja külasta võimalikult paljude reisifirmade kodulehekülgesid, et saada ülevaade hindadest. Hindade puhul jälgi ka seda, kas nende juurde on kirjutatud sõna „alates“ või ongi tegemist lõpphinnaga. Sageli on hinna juures tärnike ning all imepisikeselt kirjutatud „hinnad alates x summast“. Veendu, et kõikvõimalikud lisatasud ja –maksud oleksid ikka hinna sees.
 • Ole eriti tähelepanelik majutuse osas. Loteriimajutuse puhul pole ette teada, millises piirkonnas ja milline saab olema hotell. Hotellide tärnide osas tuleb arvestada, et Egiptuse viietärnihotell võib tähendada Euroopa mõistes kolmetärnihotelli.
 • Kui oled paketi välja valinud ja seda vahendab reisibüroo, siis küsi üle, kes on tegelik reisikorraldaja.
 • Vaata kindlasti, kas nii reisi vahendaval bürool kui ka tegelikul reisikorraldajal on olemas registreering. See on tõend firma seadusliku tegutsemise kohta. Registreeringut saab kontrollida majandustegevuse registrist.
 • Kontrolli ka seda, kas reisifirmadel on olemas piisav tagatis. Näiteks lende sisaldavaid pakettreise korraldaval firmal peab tagatis olema vähemalt 32 000 eurot, bussireise korraldavatel firmadel ja pakette vahendavatel büroodel vähemalt 13 000 eurot. Tagatist saab kontrollida majandustegevuse registrist.
 • Uuri reisibüroo ja reisikorraldaja tausta ka internetist ja vaata üle tarbijakaitseameti must nimekiri.
 • Kui oled reisi ja reisifirma välja valinud, on kõige kindlam pöörduda reisifirma kontorisse. Telefonitsi tehtud kokkuleppeid pole võimalik hiljem kontrollida.
 • Firmal peab olema esitada reisi ja sihtkoha kohta põhjalik materjal, samuti peaks reisikonsultant olema valmis küsimustele vastama. 
 • Küsi, mis on kõige pikem ja kõige lühem aeg reisist taganemiseks ning kui palju sellisel juhul raha tagasi makstakse.
 • Uuri kindlasti, kas ja milliseid viisasid on vaja ning kui palju need maksavad. Samuti selgita välja, kas viisad muretseb reisifirma või tuleb neid omal käel taotlema hakata.
 • Tunne huvi, mis juhtub siis, kui reisi ajal tekivad probleemid ja kuidas neid sellisel juhul lahendada.
 • Loe enne lõplikku jah-sõna läbi reisiteenuse ostmiseks sõlmitav leping. Segaduse korral esita oma küsimused reisikonsultandile. 
 • Reisimüüjalt pead saama dokumendi, kus on kirjas
  • tegelik reisikorraldaja ning tema kohaliku esindaja kontaktandmed;
  • reisi lõplik hind ja ajakava;
  • täpne info transpordi, majutuse, toitlustamise ja planeeritud meelelahutuste kohta;
  • info passi- ja viisanõuete kohta;
  • reisist taganemise tingimused.
 • Ettemaksu kohta pead saama makset tõendava dokumendi ehk siis arve või tšeki.
 • Kõik dokumendid, arved jms hoia alles reisi lõpuni. Need aitavad Sind hilisemate pretensioonide lahendamisel.