Pakettreisid

Pakettreisi moodustumiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, kuid see eeldab alati vähemalt kahte eri liiki reisiteenuse kogumit samaks reisiks.

 • Kui reisiteenuste kohta sõlmitakse üks leping, on pakettreisiga tegemist siis, kui reisiteenuste kogumi on kokku pannud reisikorraldaja või seda tehakse reisija soovil või valikul.

Pakettreisiga võib tegemist olla ka siis, kui on sõlmitud eraldi lepingud, seda aga siis, kui:

 • reisija valib reisiteenused ühest müügikohast enne, kui annab nõusoleku maksmise kohta;
 • reisikorraldaja teeb pakkumise, sõlmib lepingu või võtab nende reisiteenuste eest tasu ühtse või koguhinna alusel;
 • reisikorraldaja reklaamib, teeb pakkumise või sõlmib lepingu, kasutades nimetust „pakettreis” või sellesarnast nimetust;
 • reisikorraldaja paneb reisiteenuste kogumi kokku pärast sellise lepingu sõlmimist, milles ta annab reisijale õiguse valida teenused eri liiki reisiteenuste seast;
 • ettevõtja, kellega sõlmitakse esimese reisiteenuse kohta leping, annab reisija nime, makse tegemiseks vajalikud andmed ja e-posti aadressi edasi teisele ettevõtjale ning leping teise ettevõtjaga sõlmitakse 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist.

Pakettreis eeldab alati reisikorraldaja olemasolu:

 • kui ettevõtja pakub ja müüb enda koostatud pakettreise ise või teise reisiettevõtja kaudu või koos teise reisiettevõtjaga, on tegemist reisikorraldajaga.
 • kui ettevõtja pakub ja müüb teise reisiettevõtja koostatud pakettreise, tehes seda viimase nimel, on tegemist reisivahendajaga.

Oluline on tähele panna:

 • Reisikorraldaja on see, kes vastutab lepingu täitmise eest reisija ees.
 • Reisikorraldaja peab olema esitanud majandustegevuse registrile  majandustegevusteate ja omama tagatist .
 • Reisivahendajal, kes vahendab Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisikorraldaja koostatud pakettreise, ei ole kohustust esitada majandustegevusteade ja omada tagatist.
 • Kui reisivahendaja vahendab Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisikorraldaja koostatud pakettreise, peab ta olema esitanud majandustegevusteate ja omama tagatist.
 • Kui reisikorraldaja on andnud enda koostatud pakettreiside pakkumise ja müügi õiguse reisivahendajale, peab ta olema esitanud andmed sellise reisiettevõtja kohta oma majandustegevusteates.