Pandipakend

Pandipakendid on Eestis pakendiseaduse järgi vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendid.

Tagatisrahaga pakendi müügil peab hinnasildil ja tšekil olema tagatisraha suurus eraldi kaubaühiku hinnast. Näiteks 5,50 eurot (kauba müügihind) pluss 0,10 eurot (pandipakendi tagatisraha).

Tagatisraha suuruse kehtestab keskkonnaminister oma määrusega. Tagatisraha suurust võib muuta siis, kui viimasest muutmisest on möödas vähemalt aasta.

Praegu kehtivad järgmised pakendi tagatisraha suurused ja panditähised:

Panditähis Pakendi liik Maht Tagatisraha eurodes
Plastist ühekorrapakend

Kuni 0,5 l (0,5 l kaasa arvatud)

0,10
Plastist ühekorrapakend

Suurem kui 0,5 l (0,5 l välja arvatud)

0,10
Metallist ühekorrapakend Kõik mahud 0,10
Klaasist ühekorrapakend Kõik mahud 0,10
http://eestipandipakend.ee/wp-content/uploads/2011/12/K1.png

Klaasist korduskasutusega pakend

Kõik mahud 0,10

Plastist korduskasutusega pakend

Kõik mahud 0,10

Kui pandipakendis tooteid müüva poe taaraautomaat on suletud või rikkis, peab kauplus mõistliku koguse tagatisrahaga pakendeid Sult vastu võtma muul moel, näiteks infoletis. Mõistlik kogus on kogus, mille saad ära viia käe otsas.

Poodides asuvates joogipakendite vastuvõtukohtades pakendite vastu reeglina raha ei anta. Raha saad Sa poe kassast, kui esitad tšeki, mille said vastuvõtukohast. Soovi korral saad Sa seda kasutada ka maksmisel, tšekil oleva summa arvestab pood Sinu arvest maha. Ka automaatvastuvõtus saad Sa kviitungi, millega saad toimida eelpool öelduga sarnaselt.

NB! Kui tagatisrahaga pakendil pole pandimärki või ribakoodi või see on rikutud, siis selle pakendi eest Sa raha tagasi ei saa.