Raha

Print

Suuremate väljaminekute puhul on üsna tavapäraseks saanud kasutada laenuraha. Laenuraha all võib mõista nii laenu, liisingut, järelmaksu kui ka krediitkaardi kasutamist. Need kõik on tarbijakrediidi liigid ja neile laienevad ühesugused õigusaktid.

Alates 2011. aasta juulist kehtivad Eestis nagu mujal Euroopaski vastutustundliku laenamise põhimõtted, mis panevad kohustusi nii laenuandjatele kui ka tarbijatele.

Enne laenu, järelmaksu või liisingu võtmist või krediitkaardi kasutama hakkamist
  • kaalu erinevate krediidiandjate pakkumisi: võta enne otsuse tegemist pakkumine paarilt-kolmelt eri firmalt;
  • küsi tingimuste võrdlemiseks koos pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte (seal on  kirjas kõik olulised laenutingimused);
  • küsi soovi korral krediidiandjalt lisaks teabelehele lepinguprojekti koopia, et sellega  enne allkirjastamist põhjalikult tutvuda.

Kui lepingu sõlmimine eeldab ka kindlustust (nt autoliisingu ja kodulaenu puhul), siis tea, et võid kindlustuslepingu sõlmida ka enda valitud, mitte vaid krediidiandja soovitatud kindlustusandjaga.

Lepingust võid taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, välja arvatud hüpoteegiga tagatud laenude puhul.

Kui taganed lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa seda krediidiandjale põhjendama, kuid oled kohustatud tasuma intressi perioodi eest, mil Sa krediiti kasutasid.

Tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused võid osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Sa krediidiandjale laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid. Krediidiandjal on õigus nõuda Sinult mõistlikku hüvitist sõltuvalt laenuintressi olemusest ja laenuperioodist.

Kui laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Sinu tarbijakrediidilepingu lõppemise vahele jääb üle ühe aasta, siis võib hüvitise suurus olla kuni üks protsent. Kui see ajavahemik on lühem kui aasta, siis on hüvitis 0,5 protsenti ennetähtaegselt tagasi makstud laenu summast.

Vaata videot:

Pea meeles!
  • Hinda adekvaatselt (arvestades kõiki oma igakuiseid väljaminekuid) oma maksevõimet ja ole selle info krediidiandjale edastamisel aus.
  • Tee endale selgeks, mis võib juhtuda siis, kui Sa ei ole enam maksevõimeline.
  • Loe lepingutingimusi ja kui midagi jääb selgusetuks, siis täpsusta see üle.
  • Makseraskustesse sattumisel ära ignoreeri tekkinud olukorda, vaid suhtle krediidiandjaga.
  • Vajadusel pea nõu võlanõustajaga.