Reisikindlustus

Meeldivaid reisielamusi varjutavad kahjuks küllalt sageli ebameeldivused, nagu näiteks haigestumised ja õnnetusjuhtumid. Seetõttu mõtle reisi planeerides varakult reisikindlustusele.

Reisikindlustuse eesmärk on hüvitada reisiga seotud võimalikud ootamatud kulud. 

Tavaliselt hõlmab reisikindlustusleping tervise- ehk meditsiiniabikindlustust, kuid see võib sisaldada ka reisitõrke- ja pagasikindlustust, kattes ka reisi hilinemise, ärajäämise, pagasi kaotsimineku ja muu sellisega seotud kulud.

Reisikindlustust pakuvad nii kindlustusseltsid kui ka kindlustusmaaklerid ja -agendid. Samuti on võimalik reisikindlustuslepingut sõlmida enamikus reisibüroodes, kust kavatsed reisi osta.  

Reisikindlustuse maksumus sõltub sihtpunktist, reisi pikkusest, kindlustussummast ja muudest teguritest. Ära vali reisikindlustuse pakkujat vaid madalaima hinna järgi. Näiteks meditsiinikulud on paljudes riikides väga suured ja kui kindlustuskaitse on väga kasin, ei pruugi sellest suurema õnnetusjuhtumi puhul piisata. Mida rohkem on teenuseid, mida kavatsed reisil nautida, ja mida pikem on reis, seda suurem peaks olema kindlustuskaitse.

Kui reisil juhtub midagi, siis teavita sellest kohe kindlustusandjat, kellelt saad ühtlasi nõu, mida edasi teha. Vastasel juhul on kindlustusandjal õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. 

Hoia kindlustuspoliis reisil alati käepärast. Sealt leiad kindlustusandja välisriigis olevate koostööpartnerite kontaktid, samuti info selle kohta, kust saada arstiabi.

Enne kindlustushüvitise maksmist võib kindlustusandja nõuda Sult erinevaid tõendeid, nagu arsti- või politseitõend.

Enne reisikindlustuslepingu sõlmimist
  • mõtle läbi, millised on eelseisval reisil võimalikud riskid, mille vastu soovid end kindlustada, samuti teavita kindlustusandjat olulistest asjaoludest (nt rasedus, kroonilised haigused);
  • võta erinevatelt kindlustusandjatelt võrdlemiseks pakkumisi enda jaoks sobivaima kindlustuslepingu sõlmimiseks, seda nii kindlustuskaitse ulatuse kui ka hinna poolest;
  • tutvu põhjalikult kindlustuslepingu tüüptingimustega;
  • jälgi, millised on reisikindlustuse välistused ehk kahjud, mida ei hüvitata (nt terrorism, streik, riigipööre, sõjategevus, loodusõnnetus);
  • tee endale selgeks täpne kindlustusperioodi algusaeg, kuna reisitõrkekindlustuse puhul ei pruugi kindlustuskaitse kehtima hakata lepingu sõlmimisega samal ajal.