Rongireisija õigused

Iga päev sõidavad Euroopas rongiga miljonid inimesed. Euroopa Liidu (EL) jaoks on oluline tagada, et inimesed saaksid reisida turvaliselt ja mugavalt. 2009. aasta detsembrist kehtib Eestis EL-i määrus, mis sätestab reisija kaitseks ja riskide maandamiseks EL-is ühtsed rongireisijate õigused.

 • Sul on õigus saada infot rongi saabumise või väljumise hilinemise kohta võimalikult kiiresti ning raudtee-ettevõtja või jaamaülem peab Sulle rongi arvestuslikust väljumis- ja saabumisajast teada andma niipea, kui see selgub. Samuti peab raudteefirma Sind reisi ajal teavitama järgmisest peatusest.
  Enne reisi peab raudteefirma andma Sulle teavet piletite väljastamise, broneerimise ja piletihindadele kehtivate soodustuste kohta. Samuti peab vedaja Sind teavitama reisijateveo eeskirjas olevatest veolepingu üldtingimustest.
  Sa pead saama kasutada rongipiletite ostmiseks vähemalt ühte järgmistest kanalitest:
     - piletikassa,
     - müügiautomaat,
     - internet, telefon või mõni muu tehnoloogiavahend,
     - rong.
 • Kui rongireis tühistatakse või kui reisi ei saa enam jätkata, peab raudteefirma toimetama Sind võimalikult kiiresti muud teekonda pidi planeeritud sihtkohta.
 • Kui Sinu pagas on rikutud või läheb kaduma, siis vastutab raudteefirma Sulle tekitatud kahju eest juhul, kui tegemist on registreeritud pagasiga. Samuti vastutab vedaja juhul, kui käsipagas kadus või kahjustus reisija surma või kehavigastuse korral.
 • Sa saad esitada raudteefirmale kaebuse, kui Sinu rongireis hilineb või tühistatakse. Kui Sul ei õnnestu probleemi sel moel lahendada, siis pöördu tarbijakaitseametisse.
 • Rongiõnnetuse tagajärjel saadud vigastuse või surma korral on Sul või Sinu sugulastel õigus nõuda teenust osutanud rongifirmalt hüvitist surmast või tervisekahjustustest tulenevate kulutuste ja kahju eest. Ettemakse tuleb teha 15 päeva jooksul pärast hüvitisõigusega füüsilise isiku tuvastamist ja see peab katma Sinu või Su ülalpeetavate esmavajaduste kulud.
 • Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, on Sul õigus osta ja tellida rongipiletit ilma lisatasuta. Sinu nõudmisel peab raudteefirma Sind teavitama raudteeveoteenustele ja veeremile juurdepääsu tingimustest ning rongis olevatest võimalustest.