Teenustelepingud

Print

Tee teenuse hinna suhtes eelkalkulatsioon ja sõlmi kauplejaga kirjalik leping, kus olete teenuse hinnas ja kõigis muudes asjaoludes kokku leppinud.

Enne teenuselepingu sõlmimist
  • kontrolli teenusepakkuja tausta nii sõpradelt-tuttavatelt kui internetist, vaata ka tarbijakaitseameti musta nimekirja;
  • tee kindlaks, kas teenust osutab era- või juriidiline isik (nt vaata, kas raha tuleb kanda eraisiku või firma arvele);
  • loe lepingutingimused hoolikalt läbi ja küsi lisainfot, kui midagi jääb arusaamatuks.

Teenuste eest tasumisel pea silmas, et ühekordse teenuse eest maksmisel peab kaupleja andma Sulle ostu tõendava dokumendi ehk tšeki. Perioodilise teenuse puhul esitab teenusepakkuja arve või siis tuleb Sul teenuse eest tasuda lepingu alusel.

Kui Sa ei ole teenusega rahulpöördu esmalt pretensiooniga kaupleja poole, kellelt teenuse ostsid. Kui teenusepakkuja keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus firma pakutud lahendusega saad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile. Komisjon võib jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro, vaidlus on sisutühi või perspektiivitu. 

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Pea meeles!
  • Ära maksa kergekäeliselt sajaprotsendilist ettemaksu.
  • Eraisikust teenusepakkuja puhul ei saa Sa hiljem probleemide tekkimisel pöörduda tarbijakaitseameti poole. Sellisel juhul saad abi vaid kohtust.
  • Paljude teenuste puhul on Sul kahju tekitamist tagantjärele väga raske tõendada. Näiteks on iluteenuse puhul raske tõendada, kas õigus on Sinul või teenusepakkujal, kuna see, kas tulemus meeldib või mitte, on subjektiivne.