Tubakatooted

Tubakatooted ja tubakatootega seonduvad tooted

Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode, mida saab suitsetada, närida, imeda või ninna tõmmata.

Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks (vt tubakainfo.ee). Suitsetatavad tubakatooted on sigaret, sigar, sigarillo ja suitsetamistubakas. Suitsuvabad tubakatooted on nuusktubakas ehk snuff, närimistubakas, huuletubakas ehk snus ning muu tubakatoode, mille tarvitamisel ei teki suitsu.

Tarbija, pea meeles!

 • Tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete ostmisel võib müüja küsida Sinult isikut tõendavat dokumenti, kuna alla 18-aastastele on tubakatoodete müümine ja seetõttu ka nende tarvitamine keelatud.
 • Tubakatooted ei tohi sisaldada lisandeid, näiteks kofeiini, värvaineid, nikotiini sissehingamist hõlbustavaid aineid ja  aineid, mis põletamata kujul võivad tekitada vähki, põhjustada viljatust või geneetilisi muutusi.
 • Keelatud on ka lisada vitamiine ja aineid, mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või selle kasutamine kujutab endast väiksemat terviseohtu kui muude tubakatoodete kasutamine.
 • Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi olla eristav maitse või lõhn.
 • Sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubakaga kasutatavad filtrid, paberid ja kapslid ei tohi sisaldada tubakat ega nikotiini.
 • Sigaretipakk peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti ning müüja ei tohi küsida sigarettide maksumärgil olevast hinnast kõrgemat hinda.
 • Tubakatoodete müük tükikaupa, avatud pakist või lahtiselt kaalu järgi üldjuhul keelatud. Teatud erandid kehtivad sigarite ja vesipiibutubaka kohta, vt tubakaseadus § 22 lg 3
 • Tubakatooted ei tohi asuda ühes pakendis koos muu tootega ehk sigaretipaki müük koos välgumihkliga on keelatud.
 • Tubakatoote pakendi kuju ja märgistus ei tohi pakendi sisu suhtes eksitada ega sarnaneda toidukauba või kosmeetikatootega. Samuti ei tohi see jätta muljet, et konkreetne tubakatoode on teistest tubakatoodetest vähem ohtlik. Märgistus peab olema nähtav, see ei tohi olla läbipaistval ümbrisel.
 • Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote Eestisse toimetamine kaugmüügi, nt e-poe, telefoni, posti teel, on keelatud.

Tubakatoote müügipakendil peab olema kirjas:

 • terviseohu hoiatused, tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides, filtri puudumine, tootjapartii tähistus.
 • tubakatoote müügipakendil peavad olema terviseohu hoiatused. Näiteks „Suitsetamine tapab – loobu kohe.“, „Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähki tekitava aine.“, „Suitsetamine rikub kopse.“, „Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.“, „Suitsetamine vähendab viljakust.“

E-sigaret ja muud seonduvad tooted

Eristatakse ka tubakatootega seonduvaid tooteid, mille hulka kuuluvad elektrooniline ehk e-sigaret ja kõik otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted, näiteks piibud ja vesipiibud ning kõik nende osad, sigaretipaberid, hülsid, pitsid, taimsed suitsetatavad tooted ja tooted, mida kasutatakse tubakatoote asendamiseks.

Elektrooniline sigaret on toode, mida võib kasutada nikotiini sisaldava auru suuotsa kaudu tarbimiseks, või sellise toote komponent, sealhulgas täitekapslid, mahutid ja seade ilma täitekapsli või mahutita. Elektroonilised sigaretid võivad olla ühekordsed, täitepakendi/ mahuti abil täidetavad või ühekordselt kasutatavate täitekapslitega laetavad.

E-sigarettidele seatud piirangud

 • Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordselt kasutatava täitekapsli või mahuti maht ei tohi olla suurem kui kaks milliliitrit.
 • Nikotiini sisaldava elektroonilise sigareti täitevedeliku pakendi maht ei tohi olla suurem kui kümme milliliitrit.
 • Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav vedelik ja nikotiinisisalduseta vedelik ei tohi sisaldada vitamiine, kofeiini, tauriini ning muid lisaaineid ja stimulaatoreid, mida seostatakse energiat andva mõjuga.
 • Vedelikus on keelatud kasutada lisaaineid, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse.
 • Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldava ja nikotiinisisalduseta vedelik peab sisaldama ainult kõrge puhtusega koostisosi – võimalusel palu kauplejal selgitada nõude tagamine.

E-sigareti ja selle täitepakendi müügipakendil peab olema kirjas:

 • tootes sisalduvate koostisosade loetelu masside kahanevas järjekorras, märge toote nikotiinisisalduse ja ühes doosis eralduva nikotiinikoguse kohta, partii number ja soovitus hoida toode lastele kättesaamatus kohas.
 • nii nikotiini sisaldava eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendil peab olema kirjas: „See toode sisaldab nikotiini, mis on kergesti sõltuvust tekitav aine“.
 • lisaks eelmainitule peab müügipakendile olema lisatud eestikeelne infoleht. Loe täpsemalt tubakaseadus § 162 lg 4.

Suitsetamiskohtade piirangud

 • Suitsetamiskohtadele on seatud piirangud, näiteks ei tohi suitsetada sigarette ja elektroonilisi sigarette korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis. Täpsemalt loe piirangutest tubakaseadusest.
 • Elektroonilisi sigarette ja muid tubakatootega sarnaselt kasutatavaid tooteid ei tohi tarvitada koolides, apteegi ruumides, jalakäijate tunnelis, metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal, riietusruumis- ja tualettruumis, ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis, sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, lasteaedades, laste- ja noortelaagrites, huvikoolides, noortekeskustes ja teistes lastega seotud asutustes ja nendega piirnevatel maa-aladel.
 • Toitlustusettevõtetes ja meelelahutuskohtades, asutuses ja ühistranspordis võid sigarette ja elektroonilisi sigarette tarbida üksnes suitsetamiseks ette nähtud suitsetamisruumis, millel peab olema vastav silt või tingmärk. Sellised kohad on näiteks baarid, kohvikud, ööklubid ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse, kõrgkooli, tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumid, kohalik või kaugsõidurong ja reisilaev, spordihoone ning spordi- ja puhkerajatis.  
 • Alaealisel on keelatud viibida suitsetamisruumis või suitsetamisalal. Vastav teave peab olema ruumi või ala tähistuse juures.
 • Suitsetada võid väljaspool toitlustusfirma siseruume asuvas hooajalises laienduses, näiteks restorani väliterrassil.
 • Vabaõhuüritustel ja suvistel kontsertidel võid suitsetada, kuid korraldaja võib selleks määrata kindla koha.
 • Kui eirad toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, on klienditeenindajal õigus keelduda Sind teenindamast ja paluda Sul lahkuda.

Paljudes ajaveetmiskohtades on võimalik suitsetada vesipiipu. Müüja ei tohi vesipiibu suitsetamiseks pakkuda juba kasutatud huulikut. Pea meeles!

 • Nikotiini sisaldavate toodete müük alaealistele on keelatud.
 • Tubakatoote või sellega seonduva toote piiriülene kaugmüük on keelatud.
 • Tubakatoote või sellega seonduva toote piirisisese kaugmüügi keeld lisandub 2019. aasta suvel.
 • Eestis müüdavad elektrooniliste sigarettide nikotiini sisaldav ja nikotiinisisalduseta vedeliku sisaldusele on kehtestatud piirangud.
 • Tubakatooteid ei tohi kõikjal müüa.
 • Tubakatoodete reklaam on Eestis keelatud.
 • Kõikjal suitsetada ei tohi.