Tulemasinad

Tulemasin võib leiduda ka sellises majapidamises, kus suitsetajaid ei ole. Sellega on mugav süüdata kaminat, gaasi- või puupliiti, teha ahju tuld. Enne tulemasina ostmist tuleb aga veenduda selle ohutuses, kuna see võib sattuda laste kätte.

Tulemasin peab vastama ohutusnõuetele, eelkõige peab sellel olema lastelukk. Müüa ei tohi uuenduslikke, näiteks mänguasju või toiduaineid imiteerivaid tulemasinaid.

Tulemasina ohutuks kasutamiseks järgi järgmisi reegleid.
  • Jälgi, et tulemasinal, mida soovid osta, on ka lastelukk. Kui lastelukku pole, ei tohiks tulemasina disain olla selline, et see kutsuks lapsi mängima.
  • Hoia tulemasin lastele kättesaamatus kohas. Isegi lastelukuga tulemasin pole laste jaoks täiesti ohutu.
  • Ära jäta tulemasinat kuumale pinnale. Kuumus võib muuta tulemasina omadusi ja põhjustada tulekahjusid.
  • Kasuta tulemasinat ette nähtud eesmärkideks. Masina väärkasutus võib olla ohtlik.
  • Kui avastad tulemasinal puudusi (nt leke, tõrked), lõpeta kohe selle kasutamine. 
  • Ära ürita tulemasinat ise parandada.
  • Tulemasina täitmiseks kasuta ainult selleks ette nähtud täitematerjale. Teavet, kuidas tulemasinat täita, leiad masina kasutusjuhendist.
  • Ära ürita täita tulemasinat, mis ei ole uuesti täidetav.
Vaata Euroopa Komisjoni pool loodud klippe tulemasinatest ja toiduaineid imiteeerivatest toodetest.
 
Näiteid nõuetele mittevastavatest tulemasinatest
Pea meeles!
  • Kui puutud kokku ohtliku tulemasinaga, anna sellest tarbijakaitseametile teada.