Väljaspool äriruume sõlmitav leping

Lepingu sõlmimisel tarbija eluruumis või töökohas, ühissõidukis, tänaval või vabaajaüritustel, on tegemist väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga.

Kuigi nii võib tunduda lihtne ja mugav oste teha, peaksid teadma, et väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute korral on Sinu kui tarbija õigused veidi erinevad võrreldes tavakauplusest ostmisega.

Enne lepingu sõlmimist peab ettevõtja andma lisaks põhjalikule teabele ostetava kauba või teenuse ja lepingu tingimuste kohta Sulle ka lepingust taganemise näidisjuhendi, mis on kinnitatud justiitsministri määrusega.

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul võib olla võimalik tasuda ka järelmaksuga.

Vastavalt võlaõigusseadusele on Sul õigus väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemist ei pea Sa kauplejale põhjendama.

Kui kaupleja ei ole Sind teavitanud õigusest lepingust taganeda, võid Sa seda teha 12 kuu jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest.

Kui Sa lepingust taganed, peab kaupleja Sulle makstud raha tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates lepingust taganemisest. Sama aja jooksul pead Sina kauplejale kauba tagastama.

Lisaks on Sul õigus esitada müüjale kaebus lepingutingimustele mittevastava kauba osas (nt kui ostetud kaup lakkab korralikult töötamast) kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.

Kui kaupleja või teenusepakkuja keeldub Sinu kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus tema pakutud lahendusega, võid esitada avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijvaidluste komisjonile.

Pea meeles!
  • Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu kohta sätestatu ei kehti siis, kui Sinu ostetav kaup või teenus maksab 20 eurot või vähem.
  • Osa kaupade puhul on tark küsida võimalike varuosade saadavuse kohta (nt kust ja mis hinnaga võib juurde soetada tolmuimeja filtreid).
  • Kaupleja peab Sulle andma korrektselt vormistatud ostutšeki. Juhul kui tegemist on tehniliselt keeruka või kasutamisel erioskust nõudva kaubaga, siis küsi kindlasti eestikeelset kasutusjuhendit.
  • Selline kauplemisvõte, kus müügiagent eirab Sinu kodu külastades palvet lahkuda ja mitte tagasi tulla, on seadusega keelatud. Keelatud on ka anda Sulle sõnaselgelt teada, et kauba või teenuse ostmatajätmine ohustab kaupleja tööd või sissetulekut.
  • Sellistest juhtumitest ja müügimeetoditest teavita kindlasti ettevõtte juhtkonda.