Esita avaldus komisjonile

Print
Esita tarbijavaidluste  komisjonile avaldus, kui Sa oled juba pöördunud kaupleja poole kirjalikult, kuid
 • Sa ei ole saanud kauplejalt vastust või kui
 • Sa ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega. 
Kui Sa kauplejaga kokkuleppele ei jõua ja otsustad tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitada, siis jälgi, et avaldusele oleksid märgitud:
 1. Sinu nimi, elukoht ja muud kontaktandmed;
 2. kaupleja ärinimi ja tegevuskoha aadress;
 3. vaidluse sisu ja Sinu selgelt väljendatud nõue (millist lahendust soovid) koos põhjendustega;
 4. Sinu kinnitus selle kohta, et vaidlust ei menetle teine tunnustatud vaidluste lahendamise üksus või et vaidlust ei menetle või ei ole eelnevalt menetlenud kohus;
 5. Sinu kinnitus eelnevalt kaupleja poole pöördumise kohta.
Kõige mugavam on avaldust esitada elektrooniliselt vajutades järgnevale nupule.

Avalduses peab olema välja toodud, et see esitatakse tarbijavaidluste komisjonile. Avaldus peab olema allkirjastatud digitaalselt või omakäeliselt.

Avaldusele lisa kindlasti koopiad kõigist vaidlust puudutavatest ja Sinu nõuet tõendavatest dokumentidest sh:
 • kauba ostu, lepingu sõlmimist tõendavad dokumendid (leping, tellimuse kinnitus, pildid, müügi- või töövõtugarantiid tõendavast dokumendist);
 • tasumist tõendav dokument, millelt oleks võimalusel näha maksja nimi;
 • kogu vaidlusega seotud kirjavahetus;
 • muud vaidlusega seotud dokumendid nagu arved, lepingud, tellimuse kinnitus, garantiidokumendid, pildid jms.

Kui soovite avalduse ikkagi esitada e-postiga või paberil, siis leiate siit avalduse word dokumendina või pdf dokumendinaDokument tuleb allkirjastatud kujul saata aadressil info [at] tarbijakaitseamet [dot] ee.

Tarbijavaidluste komisjonis lahendatakse vaidlusi üldjuhul kirjalikus menetluses, mis tähendab, et komisjon lahendab asja esitatud dokumentide alusel. Kui Sa soovid siiski oma asja suulist arutamist istungil, tuleb avalduses sellest selgelt teada anda. Suulise istungi kasuks otsustades arvesta asjaoluga, et Sa pead tulema komisjoni istungile.

Avaldust ei võeta menetlusse või menetlus lõpetatakse, kui:
 • Sa ei ole kaebusega pöördunud kaupleja poole;
 • Sa ei kõrvalda avalduses esinevaid puuduseid, millele ametnik Sinu tähelepanu juhib;
 • sama vaidlus Sinu ja ettevõtja vahel on samal ajal /või on olnud kohtu menetluses;
 • ettevõtja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
 • Sul ei ole õigust kaupleja vastu nõuet esitada (näiteks kui Sa ei ole ise lepingut sõlminud ning lepingu sõlmija ei volita Sind end esindama)
 • Sinu nõue on perspektiivitu (näiteks, kui kaupleja pakub asja asendamist millegi muuga, kuna pole pakkuda samasugust või raha tagastamist, aga tarbija ei nõustu pakutud lahendusega);
 • vaidluse lahendamine ei ole võimalik põhjaliku uurimise ja tunnistajate ülekuulamiseta.

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Tarbijavaidluste komisjonis on kaebuste lahendamine tasuta.